PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
zondag 21 augustus 2016 15:18

Provinciale innovatiecentra fuseren

Sinds 2009 zijn er vijf Innovatiecentra in Vlaanderen. Die vormen elk een lokaal aanspreekpunt voor bedrijven rond innovatie. De innovatiecentra zijn georganiseerd als vzw per provincie en bieden voornamelijk KMO’s ondersteuning bij innovatieprojecten.

De 5 provinciale vzw’s zullen straks fuseren en één geheel vormen die als front-office voor het nieuwe VLAIO zal ingezet worden. VLAIO is de nieuwe roepnaam van het agenschap voor Innoveren en Ondernemen, de fusie van IWT en het Agentschap Ondernemen.

Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Volksvertegenwoordiger Bothuyne: “De vijf provinciale innovatiecentra leveren goed werk. Steeds meer KMO’s vinden dankzij hun begeleiding en advies de weg naar ons innovatie-instrumentarium, naar kennisinstellingen of gewoon, naar elkaar. De innovatiecentra spelen een echte verbindende netwerkrol in ons innovatielandschap. Vorig jaar begeleidden ze samen 1174 KMO’s. Dat is een recordaantal en 2% meer dan het jaar ervoor.”

De provinciale innovatiecentra kennen een groeiend succes. Hieronder zoet u een overzicht van het aantal begeleidingen die ze de voorbije jaren hebben uitgevoerd. Ze doen dit met een personeelsbestand van samen ongeveer 30 VTE.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
zondag 21 augustus 2016 15:15

KMO’s steeds innovatiever, maar meer is nodig!

 

Dat KMO’s belangrijk zijn voor onze economie is een understatement. Meer dan de helft van de jobs zijn terug te vinden bij bedrijven kleiner dan 50 werknemers, 70% van de jobs situeert zich bij de KMO’s. Maar dat KMO’s ook steeds meer voor de innovatie in onze economie zorgen is nieuw. KMO’s rukken op in innovatieland. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg.

Nog niet zo lang geleden werd innovatie bijna spontaan gelinkt aan universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote spelers uit de chemie of farma-industrie. Dit is echter aan het veranderen. Vlaanderen investeert steeds meer in het ondersteunen van bedrijven bij hun innovatie-inspanningen. De rechtstreekse bedrijfssteun ging op 5 jaar tijd met meer dan 60% omhoog. Van 93,9 miljoen euro in 2011 ging het naar 151,1 miljoen vorig jaar. En ook voor dit jaar is een stijging voorzien.

Hieronder vindt u een overzicht van de steun die via het IWT (nu VLAIO) naar de Vlaamse bedrijven is gegaan.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
zondag 21 augustus 2016 15:14

Steeds meer zelfstandigen in nood zoeken hulp

Ondanks dalende faillissementscijfers, zijn er steeds meer zelfstandigen in nood. Zij kloppen steeds vaker aan bij Dyzo, een vzw die zelfstandigen in moeilijkheden helpt. Op 3 jaar tijd is het aantal hulpvragen verdubbeld. Dyzo werkt daartoe samen met OCMW’s en/of gemeenten. Dat loopt echter niet altijd zo van een leien dakje zegt Robrecht Bothuyne, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V die hierover een aantal parlementaire vragen stelde.

Er zijn iets meer dan 1 miljoen mensen als zelfstandige actief in ons land. En dat aantal stijgt elk jaar. Er zijn dus meer starters dan stoppers bij onze ondernemers. Dat wil echter niet zeggen dat we geen aandacht moeten hebben voor die laatste groep.

In het slechtste geval gaat zo’n stopzetting gepaard met een faillissement. Ook daar goed nieuws: sinds vorig jaar is het aantal faillissementen in dalende lijn.

Echter, de armoede onder zelfstandigen is nog nooit zo groot geweest; 11% van de zelfstandigen heeft een inkomen onder de armoededrempel. Ter vergelijking: dat is bij de rest van de werkende bevolking, werknemers en ambtenaren, slechts het geval bij 2% van de gezinnen.

Op momenten dat het moeilijker wordt kan de ondernemer beroep doen op Dyzo. Dyzo is een structurele partner van de Vlaamse overheid die begeleiding en kennis aanbiedt aan ondernemers in een preventieve, curatieve en verwerkende fase. Elk jaar stijgt het aantal zelfstandigen dat een beroep doen op de diensten van Dyzo.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
woensdag 10 augustus 2016 10:52

Recordaantal gezinnen krijgen fiscale bonus voor energiezuinig bouwen

 

Vlamingen hebben een baksteen in de maag. Een eigen huis is belangrijk. Een eigen energiezuinig huis is beter. In Vlaanderen gebouwde woningen moeten voldoen aan een steeds strenger wordend E-peil. Woningen die dit jaar gebouwd of verbouwd worden moeten voldoen aan E-peil 50. Wie beter wil doen kan daar een extra steuntje voor in de rug krijgen door een korting op de onroerende voorheffing. Een recordaantal Vlamingen kan vandaag rekenen op deze korting. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van

Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

 

Voor energiezuinige woningen, zuiniger dan de geldende normen, krijgt men een vermindering van de onroerende voorheffing. Die vermindering wordt in principe automatisch toegekend op het aanslagbiljet, zodat de burger zelf niets hoeft te doen. De vermindering van onroerende voorheffing wordt toegekend op basis van het E-peil van de woning.

 

Voor een gebouw met vergunning of melding in 2015 dat op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van:

-       Maximum E40 bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing

-       Maximum E30 bedraagt de vermindering 100% van de onroerende voorheffing

 

“Het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) bezorgt jaarlijks een lijst van gebouwen die aan de voorwaarden voor verlaging van onroerende voorheffing voldoen aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). En dit aantal neemt elk jaar toe, voor 2015 kregen 15.921 gezinnen korting op hun onroerende voorheffing”, zegt Bothuyne.

 

Bothuyne: “De toegekende kortingen zijn goed voor een budget van zowat 4,7 miljoen euro. Gemiddeld bedroeg de korting dus 301 euro vorig jaar!”

Laatst aangepast op zondag 21 augustus 2016 15:18
Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
woensdag 10 augustus 2016 10:51

VDAB werkt niet goed samen met Waalse en Brusselse collega’s

 

Minder Walen en Brusselaars vinden de weg naar Vlaamse knelpuntvacatures

De werkloosheid in Vlaanderen daalt. Het aantal vacatures gaat richting recordhoogte. VDAB heeft, als regisseur van onze arbeidsmarkt de taak om vraag en aanbod met elkaar te verzoenen. Zoveel mogelijk Vlaamse werkzoekenden aan een job helpen dus. Als een vacature niet door een Vlaamse werkzoekende kan ingevuld worden, kan VDAB beroep doen op werkzoekenden uit Brussel of Wallonië. Zo kunnen Vlaamse knelpuntvacatures toch nog ingevuld worden en daalt het aantal werklozen ten laste van onze sociale zekerheid.

  • Minder Vlaamse vacatures voor Waalse en Brusselse werkzoekenden

Al jaren zegt minister Muyters aan een versterking te werken van de interregionale mobiliteit van werkzoekenden. In de praktijk blijkt dit echter niet zo evident. Zo stuurde VDAB in 2014 en 2015 beduidend minder vacatures door naar de Waalse Forem en het Brusselse Actiris. Nochtans waren er in zowel in 2014 als in 2015 terug meer vacatures. Er waren vorig jaar ook iets minder Walen en Brusselaars die in Vlaanderen aan de slag zijn gegaan. Dat blijkt uit de antwoorden op parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Bothuyne: ‘al jaren wordt er naar gestreefd om Vlaamse knelpuntvacatures te laten invullen door Waalse of Brusselse werkzoekenden. Logisch: in Brussel en Wallonië zijn er veel meer werkzoekenden dan in Vlaanderen en veel Vlaamse bedrijven krijgen hun knelpuntvacatures niet ingevuld. Daartoe werden al heel wat samenwerkingsakkoorden tussen de 3 gewesten afgesloten. Ook de federale regering steunt dit beleid, o.m. door werkzoekenden te verplichten een passende job aan te nemen tot 60 km van hun woonplaats.’

In 2014 hadden Vlaamse bedrijven 3,5% meer vacatures aan VDAB bezorgd dan het jaar daarvoor en in 2015 was er zelfs een stijging van 12,5%. Ondanks de stijgende vraag stuurde VDAB echter veel minder vacatures door naar Wallonië en Brussel. In 2015 ging het nog om 141 657 vacatures. 2 jaar eerder, in 2013 waren dat er nog 199 824. Dat is een daling van zowat 30%. Ondanks het stijgend aantal (knelpunt)vacatures worden dus elk jaar minder Vlaamse knelpuntvacatures aan Wallonië en Brussel doorgestuurd.

  • Doorgestuurde vacatures te weinig ingevuld

Vorig jaar kwamen in totaal zo 15 008 Walen in Vlaamse bedrijven werken. M.b.t. de Brusselaars die in Vlaamse bedrijven aan de slag gingen zijn er enkel cijfers uit 2014: 1820 Brusselse werkzoekenden vonden toen een job in Vlaanderen via de samenwerking VDAB/Actiris. Bothuyne: ‘naar schatting worden dus slechts 1 op 8 van de naar Brussel en Wallonië doorgestuurde vacatures effectief ingevuld door een Waalse of Brusselse werkzoekende. Die cijfers moeten en kunnen omhoog, mits o.a. een betere opvolging en communicatie tussen VDAB en zijn Brusselse en Waalse tegenhanger.’

  • Samenwerking kan beter

Robrecht Bothuyne: ‘Nooit eerder hadden de ministers van werk van de deelstaten zoveel bevoegdheden in eigen handen. Maar dat wil niet zeggen dat de deelstaten elkaar niet nodig hebben. Daarom ook werd in maart 2015 nog een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen Forem, VDAB en Actiris. Helaas is dit tot op vandaag nog steeds niet in uitvoering, o.a. de informatica-systemen geraken maar niet op elkaar afgestemd. En er zijn nog lacunes in het beleid. Een voorbeeld: VDAB geeft nu wel vacatures door aan Forem, maar weet achteraf niet wat Forem daarmee doet en of er effectief Waalse kandidaten naar het betrokken bedrijf zijn gestuurd. In een volwassen samenwerkingsfederalisme zou dit niet het geval mogen zijn. Vlaamse bedrijven schreeuwen immers om geschikte kandidaten en de werkloosheid in Brussel en Wallonië blijft problematisch. En elke werkzoekende die aan de slag kan, waar die ook woont, is dubbele winst voor onze sociale zekerheid: minder uitkeringen en meer bijdrages. Onze regionale ministers van werk kunnen dus nog een tandje bijsteken!’

 

 

 

 
« StartVorige12345678910VolgendeEinde »

Pagina 1 van 42

Robrecht op Twitter

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in!

Naam:

Email:

FotoAlbum


Links

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner


RSS Powered by Joomla! Valid XHTML and CSS.